Salat, Dream Interpretation


(arb. See Five times prayers)Salat | Dream Interpretation

Keywords of this dream: Salat

Islamic Dream Interpretation

Seeing that you bring salavat in the dream, even though you desire something you want to rush, you will need your patience to do it.

“Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek”... Islamic Dream Interpretation

Recent Searches